Reklamacje - plytki-sklep24.pl

Śledź nas na Facebooku

Promocje

Nowe produkty

Najczęściej kupowane

REKLAMACJE

1.W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego lub odstąpienia od umowy, gdy zamówienie zostało opłacone przez system PRZELEWY24, zostanie potrącona kwota w wysokości 2,0% wartości zamówienia. Wartość ta wynika z kosztów obsługi płatności w systemie PRZELEWY24.  Wartość  zwrotu pomniejszona o 2% zostanie zwrócona na konto przesłane przez Kupującego pocztą elektroniczną.
2.Wszelkie próbki i wzorniki mogą się nieco różnić od produktu finalnego pod względem koloru, użylenia, nie podlega to reklamacji.

3.Zdjęcia w zależności od używanego typu monitora mogą być wyświetlane w nieco innej kolorystyce. Sklep dokłada wszelkich starań by zdjęcia były jak najlepszej jakości i wykonane w profesjonalnych warunkach oświetleniowych. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikać mogą z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, rozdzielczość itd.) oraz różnice między zdjęciem towaru a rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.

4. Kamień naturalny jest surowcem naturalnym, a co się z tym wiąże może posiadać pewne naturalne zmiany i różnice kolorystyczne. Nie stanowi to jednak wady kamienia i podstawy do reklamacji. W kamieniu naturalnym mogą występować naturalne mikropęknięcia, szorstkości i porowatości, które nie podlegają reklamacji, wynikają z natury kamienia.

5. Gwarancja producentów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu, takie reklamacje opisane zostały w pkt.9 §3

6. Reklamacjom nie podlegają wady produktów stanowiące opisane przyczyny ich przeceny w wyprzedaży i w gatunku 2. Sprzedający poinformowany o rodzajach wad świadomie dokonuje zakupu. Pozostałe produkty podlegają reklamacjom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

7. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (m.in. rozdarcia, przecięcia ), a także uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem. Tylko wady ukryte podlegają ewentualnej reklamacji. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt..

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów   do czasu kompletnej zapłaty przez Kupującego.

9. Przy odbiorze towaru należy sprawdzić stan przesyłki oraz jej zgodności z zamówieniem i dokumentami przewozowymi firmy kurierskiej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie stanu przesyłki lub zawartości, prosimy o opisane ich w PROTOKOLE USZKODZEŃ i   LIŚCIE PRZEWOZOWYM w obecności kuriera. Należy sprawdzić, czy paleta nie posiada zewnętrznych śladów uszkodzeń widocznych np. uszkodzeń kartonów, zerwanej folii zabezpieczającej, itp. Jeśli stan wizualny palety/przesyłki nie budzi zastrzeżeń należy umieścić na liście przewozowym informację: "Towar przyjęto bez sprawdzenia, nie stwierdzono uszkodzeń". Jeżeli stan przesyłki budzi zastrzeżenia i są widoczne uszkodzenia, uderzenia, obicia ? należy sporządzić w obecności kuriera PROTOKOŁU USZKODZEŃ oraz   powiadomić, o tym fakcie Sprzedawcę niezwłocznie.

10. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru  mogą być zgłaszane w terminie 48 godzin od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane

11.Jeżeli uszkodzenia towaru zostaną zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską w terminie 24 godzin od dostawy i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia towaru umożliwi wymianę towaru na nowy lub uzyskanie odszkodowania

12.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które wynikły podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku posiadania spisanego w obecności kuriera protokołu uszkodzeń, sporządzonego w momencie odbioru przesyłki.

13. Przed montażem zakupionego materiału należy go dokładnie sprawdzić pod względem jakości, koloru, wymiaru oraz innych parametrów zależnie od rodzaju zakupionego towaru. Elementy po montażu nie podlegają reklamacji. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie przed zamontowaniem towaru.

14. Reklamacje prosimy wysyłać na nasz adres e-mailowy: info@plytki-sklep24.pl lub poprzez wypełnienie formularza reklamacji i przesłanie go do nas drogą mailową. Do formularza prosimy dołączyć zdjęcia reklamowanego towaru oraz kopię listu przewozowego.

15. Podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowód zakupu towaru-paragon lub faktura.

16. W przypadku konieczności odesłania reklamowanej części do nas koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Koszty przesyłki reklamacyjnej zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Reklamowany towar zostaje wymieniony na pozbawiony wad i wysłany na koszt sklepu do Kupującego. Jeżeli wymiana jest niemożliwa z powodu np. braku towaru na stanie następuje zwrot poniesionych kosztów na podane przez Kupującego konto.

17. Reklamacje wymagają formy pisemnej. Przy składaniu reklamacji prosimy o przesłanie następujących informacji:
- imię i nazwisko
- telefon kontaktowy
- nazwa i ilość reklamowanego towar
- rodzaj wady, uszkodzenie, pomyłka magazynu, niedobór, kalibracja/odcień, itp.
- oczekiwanie Kupującego (wymiana towaru / zwrot pieniędzy - dane do przelewu: nr konta, adres itp.)
- skan protokołu reklamacyjnego lub listu przewozowego sporządzonego w obecności kuriera i potwierdzonego jego podpisem,

-zdjęcia reklamowanego towaru.

18. Sprzedający w ciągu 14 dni odpowie na otrzymaną reklamacje i powiadomi Kupującego o dalszym postępowaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Kupującego poprzez naprawę, wymianę na nowy lub jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności Sprzedawca obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14dni.

Formularz reklamacji - druk do pobrania

 

ZWROTY

1. W rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. art. 34 ust. 2 i art. 35. W przypadku umów zawieranych z Klientami, nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży na rzecz konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 217 z pózn. zm.) Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania zgodnie z art.27.

3. Towar nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a) Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) Cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, sprowadzona lub wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - towarów sprowadzanych na zamówienia indywidualne Klienta- według art. 38 prawo to nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, w której towary wykonane lub sprowadzone z zagranicy na specjalne zamówienie Klienta, jako ściśle związane z jego osobą zgodnie z Ustawą nie podlegają prawu zwrotu i wymiany.
d) Przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) Przedmiotem świadczenia jest towar mający krótki termin przydatności do użycia.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) oraz różnice między zdjęciem towaru a rzeczywistym wyglądem, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.

5. Wszelkie towary dostępne w Sklepie są towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi oraz objęte są gwarancją producentów.

6. Zwracany towar wraz z dowodem zakupu-paragon lub faktura, dokumentujące sprzedaż reklamowanego towaru  oraz numerem konta bankowego należy przesłać na adres: PLYTKI-SKLEP24.PL ul.Główna 109, 18-100 Łapy

7. Zwracany towar zostanie przyjęty jeżeli zostanie zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością. W ciągu dwóch 2 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, Klient otrzyma fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Sprzedawcy. Po otrzymaniu kopii faktury korygującej, w terminie 14 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto bankowe.

8. Koszt transportu zwracanego towaru w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu pokrywa Kupujący zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy niniejszej ustawy:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)

Formularz odstąpienia od umowy - druk do pobrania